Home » Колектив

Колектив


ДИРЕКТОР

Радослав Славов Аговски

 

1 Главен учител Слав Раденов Аговски специални предмети по професионална подготовка
2 Старши учител Жана Евгениева Чечкова английски език, немски език
3 Старши учител Любомила Димитрова Учикова български език и литература
4 Учител Ирина Емилова Стоилова история и цивилизация, география и икономика
5 Старши учител Мария Драгоева Цветкова биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда
6 Учител Захаринка Асенова Белева математика, физика и астрономия
7 информационни технологии
8 Учител вид спорт Андрей Атанасов Янков учител по ски алпийски дисциплини
9 Учител вид спорт Савко Смилков Хаджиев учител по биатлон
10 Учител вид спорт Ангел Димитров Камбарев учител по тенис на маса
Непедагогически персонал
1 Гл. Счетоводител Павлина Андонова Сивакова
2 ЗАС- касиер Дафинка Русинова Вълева
Обслужващ персонал
1 Огняр, Поддръжка Борислав Димитров Димитров
2 хигиенист Елисавета Бранимирова  Островска