Home » Проект ”Модернизация на материалната база в училище”

Проект ”Модернизация на материалната база в училище”


Logo

През новата учебна година 2014/2015 год. колективът на СУ”Олимпийски надежди” е одобрен за участие в Проект ”Модернизация на материалната база в училище”, модул „Подобряване на училищната среда”.

Ще бъде изградена фитнес зала оборудвана с модерни фитнес уреди, допринасящи за по- добрата професионална спортна подготовка.

С модул „Подобряване на училищната среда” ще бъдат обновени класните стаи.