Home » Колектив

Колектив


ДИРЕКТОР

СЛАВ РАДЕНОВ АГОВСКИ - agovski@abv.bg

 

Учители по спорт

1. ИВАН СТРАХИЛОВ КЮЧУКОВ -Учител по спорт- ФУТБОЛ

2. МАРТИН СИМЕОНОВ ВОЙВОДОВ-Учител по спорт–БИАТЛОН

3. БОРИС ИВАНОВ ВЛАХОВ –Учител по спорт-ТЕНИС НА МАСА

4. РАДОСЛАВ РАДЕНОВ АГОВСКИ- СТАРШИ Учител по спорт- СКИ АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

1. МАРИНА ПЕТРОВА КАЧОРОВА-ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА,ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2. ЖАНА ЕВГЕНИЕВА ЧЕЧКОВА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

3. ЛЮБОМИЛА ДИМИТРОВА УЧИКОВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

4. ВАСКА ГЕОРГИЕВА БАТАЛОВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ , ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

5. НЕВЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА- УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ,ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

6. БАНКО БАНКОВ БОЗОВ –УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ