Home » Прием

Прием


От учебната 2012/2013 година учениците, приети в училището, придобиват професионална квалификация  „Помощник треньор” по вид спорт и още много допълнителни квалификации-съдия по вид спорт, спортен масаж и ски-учител.

Училището осигурява на приетите ученици от други населени места безплатно общежитие и безплатна храна. За всички приети и учащи в училището спортисти, училището подсигурява и спортна екипировка.