Home » Новини » Обява

Обява

Приемен изпит за 2022-2023учебна година за една паралелка 7 клас
  и допълнителен прием за 9 и 10 клас по следните видове спорт :
 
-Ски алпийски дисциплини           - 9 момичета и момчета 
-Биатлон                                             - 9 момичета и момчета 
-Тенис на маса                                   - 9 момичета и момчета 
 
 
                   График на приемните изпити:
 
Изпит по вид спорт  I-ви тур  -  21 и 22 юни 2022 година ( вторник и срядя )
Изпит по вид спорт II-ри тур  – 10 и 11 август 2022 година ( сряда и четвъртък )
            от 10.00 часа в двора на спортното училище .
 
            Необходими документи за кандидатстване :
 
1. Заявление по образец , подписано от ученика и родителя, в което са заявени желанията за прием по вид спорт.
2. За кандидатите за прием в 9 клас и 10 клас -и заявление за желаната професия.
3. Копие на ученическа книжка .
4. Копие от акта за раждане.
5. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е 
противопоказан за здравословното състояние на ученика , издадено от личния лекар.
6 .Застрахователна полица “Злополука ” за дните на изпита по вид спорт .
( Копия на документите по т. 3 и т. 4 се сравняват с оригинала)
sportno uchiliste afish2022 (3)_page-0001